Hvordan velge og plassere brannskilt for en sikkerhetsforskrift

Brannskilt er en viktig del av brannsikkerhet, da de gir informasjon om hvor brannutstyr er plassert og i tilfelle av en brann, kan de forhindre materielle skader og redde liv. Men hvordan velger og plasserer man brannskilt på en måte som oppfyller sikkerhetsforskriftene? 

Velg riktig type skilt

Det finnes flere typer brannskilt, og det er viktig å velge riktig skilt for å sette opp på riktig sted. De vanligste brannskiltene inkluderer evakueringsvei-skilt, brannslukker-skilt, brannalarm-skilt, røykvarsler-skilt, osv. Disse skiltene har forskjellige farger og symboler, og du bør velge skiltene som er riktige for dine behov.

Plasser skiltene på synlige steder

For å sikre at brannskiltene oppfyller sin hensikt, bør de plasseres på synlige steder. De bør ikke være plassert i en vinkel eller gjemt bak gjenstander, slik at det kan være vanskelig å se dem. De bør plasseres på en høyde som er lett synlig for alle, og deres plassering bør være logisk og tilgjengelig.

Kjenn de riktige størrelser og avstandene

Størrelsen og avstanden mellom brannskiltene er også viktig. Skiltene bør ikke være for små, og deres symboler og tekster bør være lett leselig. I tillegg bør avstanden mellom skiltene ikke være for langt, slik at de ikke kan lett ennås av personer som trenger dem i tilfelle av en brann.

Oppdater skiltene ved behov

Som med alt annet, kan brannskiltene slites eller bli utdatert. Det er viktig å oppdatere skiltene ved behov, slik at de alltid er synlige og lett forståelige for alle. Du bør også sørge for at informasjonen som vises på skiltene er oppdatert og relevant.

Overhold sikkerhetsforskriftene

Sist men ikke minst, er det viktig å overholde sikkerhetsforskriftene når du velger og plasserer brannskilt. Dette vil inkludere krav om antall og type brannskilt i forhold til størrelse og areal, samt krav til vedlikehold og oppdatering av brannskiltene.

Brannskilt kan være avgjørende for å redde liv og begrense materielle skader i tilfelle av en brann. Ved å velge riktig type og plassere dem på synlige steder med riktige størrelser og avstander, og oppdatere dem ved behov, vil brannskiltene spille en avgjørende rolle i å opprettholde brannsikkerheten.